header

Proč zrovna stromy, všude se přeci nehodí?

Krátky popis

Bezmyšlenkovité sázení je bezcílné, ba může být dokonce kontraproduktivní - s tím souhlasíme. Proto jsme se vzali na starost převážně obnovování krajiny tam, kde dříve les stál a nyní je na jeho místě pouze holina. Navíc s tou přidanou hodnotou, že se postaráme o druhovou rozmanitost a skladbu lesa, dle mapy přirozené potenciální vegetace a dalších odborných podkladů a na místě tak vznikne bohatý, smíšený les, který bude prosperovat. To má za nás pro přírodu maximální smysl.

Zdroje

Přečtete si také