header

A co ochrana před zvěří - děláte ochranná opatření?

Krátky popis

Zatím jsme na všech výsadbách kromě jedné postavili oplocenku. U jedné nebyla, protože hned na sousedním pozemku jsou stromy, které pravděpodobně brzy začnou padat a tak by se musela oplocenka stále opravovat. Proto jsme zvolili ochranu jednotlivých stromků ve formě plastových ochran a ochranných nátěrů, dle typu stromů.

Zdroje

Přečtete si také