Certifikát o vysazení stromu jako dárek – za minutu v emailu. Zjistit víc!

Proč vlastník lesa nezalesní vykácenou plochu sám?

Krátky popis

  • Ve většině případů nemá potřebné znalosti a zdroje vytvořit kvalitní kus lesa. Stát v tomto ohledu dokáže pomoci, ale pouze na základní úrovni. 
  • Ze zákona je sice povinnost plochu zalesnit do 2 (někdy 5) let, ale pokud se jedná o plochu pouze o pár hektarech, tak to většinou řešit nemusí. V praxi tak k zalesnění dochází nahodile.
  • Vytvořením druhově a věkově diverzifiovaného lesa vytvoříme odolnější les proti klimatické změně.
  • Existuje ještě možnost přirozené obnovy. Ta je skvělá pouze ve určitých podmínkách. Například tam, kde se v okolí nachází přirozený les, ne pouze monokultura.

Popis 2

Chci vědět víc:

V některých lesích to funguje tak, že firma, která les vlastní, zasází monokulturu, tu pak vytěží a za zisk zasází novou, a tak pořád dokola. S těmito firmami my v žádném případě nespolupracujeme.

Spolupracujeme jen s lidmi, pro které jejich les není zdroj zisku. Často to jsou rodiny, které po generace dědí kus lesa spolu s láskou k přírodě. Pečují o něj jako o rodinný poklad. Nyní se jejich les dostal do potíží, protože přišla kůrovcová kalamita a spolu s ní přišel příkaz ho vykácet.

Vykácet les není jen tak, jsou k tomu potřeba auta a nástroje, které se doma člověku jen tak nepovalují v garáži. Proto museli najmout těžařskou firmu, která za ně les vykácela. A za svou práci si v lepším případě nechala jen peníze za prodej dřeva nebo v tom častějším případě si za ní ještě nechala zaplatit navíc.

V tu chvíli jim zbyla holá zem a za vykácené dřevo finanční příjem buď žádný anebo ještě do minusu.

Výsadba plochy malé plochy 100x100 metrů (1 hektar) včetně potřebné oplocenky, dobrých sazenic a sazečů vychází zhruba mezi 100 až 300 tisíci Kč. Většinou se ale jedná o plochy o několika hektarech, takže je potřeba tohle číslo vynásobit. Běžná česká rodina na to finanční prostředky zkrátka nemá a ten kdo tím primárně trpí je právě vysychající příroda.

Levněji vychází už jen výsadba slabé nepůvodní smrkové monokultury, která ale přírodě neprospívá. Les potřebuje různorodost, aby byl silný a mohl se dožít dospělosti.

Díky tomu, že do toho vstoupíme my a lesu pomůžeme, aby byl druhově smíšený a pestrý, tak bude moci v dospělosti reálně pomáhat zpomalovat klimatickou změnu. Klimatická změna je velmi komplexní problém a tohle je jedna z možností, jak se ji snažit zpomalit

sázíme česko výsadba

Zdroje

Přečtete si také

Přečtete si také 1