header

Na obnovu lesa existují dotace. Proč je vlastníci lesů nečerpají a jak v tomto pomáhá Sázíme Česko

Krátky popis

  • Jeden z našich hlavních přínosů je kvalita a diverzita nového lesa. Díky nám na místě bude růst přirozený a díky tomu velmi odolný les, který se dožije stáří.
  • Přímo k dotacím: o ně se dá žádat až po zaplacení všech výdajů a není jistota, že ji schválí.
  • V případě sázení kvalitních lesů se jedná o částky od 100 tisíc Kč za hektar (ha) a výš a na to často vlastníci nemají prostředky – a tím trpí primárně příroda.
  • Kdyby Sázíme Česko nepomohlo, holina by zůstala buď neosázená a nebo by byla vysázena nejlevnější monokultura, která je často v oněch místech nepřirozená, často napadaná, a proto by se dožila jen nižší desítky let.
  • Proti globálnímu oteplování nejefektivněji pomůže právě budování druhově a věkově diverzifikovaných lesů.

Popis 2

Chci vědět víc:

Princip dotací je takový: žadatel nejdříve musí celou částku zaplatit z vlastní kapsy a následně se může pokusit zažádat o vyplacení dotace. Může být úspěšný, ale také nemusí.

Pro představu, když se budeme bavit o ploše 100x100 metrů (1 ha), hustota osázení je mezi 3 až 10 tisíci stromy (záleží na specifičnosti plochy), budeme brát kvalitní sazenice, připočteme ještě samotné sázení, stavbu oplocenky, tak se pohybujeme zhruba od 200 do 400 tisíc Kč. (Lze to samozřejmě i levněji, ale s nižší kvalitou)

My sázíme s drobnými majiteli či obcemi, kteří se těžbou dřeva neživí a holina na jejich pozemku vznikla zpravidla po vykácení kvůli napadení kůrovcem. Sami nemají znalosti ani nástroje k tomu, aby les sami vykáceli, a proto na to museli najmout firmu. Firma les vykácela buď výměnou za dřevo (vlastník pozemku je na nule) nebo si za práci ještě nechali zaplatit něco navrch (vlastník pozemku je v minusu).

Běžná česká rodina či jednotlivec nemá ve svém rozpočtu několik volných stovek tisíc. A trpí tím primárně příroda, protože v tu chvíli začne vysychat. Ze zákona je sice povinnost plochu znovu zalesnit, ale reálně to do několika ha nikdo moc neřeší.

Proto jsme přišli na pomoc českým lesům my. Díky vám zabráníme vysychající holině a zasázíme les, který je smíšený, přirozený k dané lokalitě a tím maximálně odolný.

Pokud les vysázíme my, tak vlastník již nesmí čerpat na stromy dotace. Je to zanesené ve smlouvě, kterou nám před výsadbou vlastníci podepisují. Stanovaná pokuta je stejná částka, jakou jsme zaplatili za výsadbu.

Zdroje

Přečtete si také

Přečtete si také 1