header

Komu stromy po vysazení patří?

Krátky popis

  • Pokud les roste na pozemku Sázíme Česko, tak patří a je chráněn stanovami
  • Pokud les roste na pozemku drobného soukromého vlastníka, tak patří a všechny povinnosti s tím spjaté zařizuje sám vlastník
  • Ke každé výsadbě najdete TADY reportáž spolu s informacemi, čí pozemek je, kolik stromů jsme zasadili, co to bylo za stromy a taky jeho GPS souřadnice

Zdroje

Přečtete si také