header

Jak mohu vědět, že se stromy za pár let nepokácí?

Krátky popis

  • Sázíme Česko: Projekt chrání les na věky věků
  • Pozemky soukromých vlastníků: Spolehlivým sítem na vyřazení těch vlastníků, kteří myslí na vytěžení lesa, je druhová skladba, kterou sázíme. Ta je ideální pro přírodu, a ne pro zpeněžení těžbou.
  • Pozemky soukromých vlastníků: Dále les chrání po min. dobu 80 let lesní zákon, a ještě jsme s právníky vytvořili další pojistku v podobě smlouvy, kterou nám vlastníci podepisují

Popis 2

Sázíme Česko

Pokud vaše stromy zasadíme na pozemku, tak vám můžeme zaručit, že se tam dožijí tak vysokého věku, jak jim jejich DNA a další přírodní vlivy dovolí. Tyto pozemky se nesmí vykácet a za několik století, až tam budou růst potomci lesa, kterému jste s námi pomohli vyrůst, tak to bude ten pravý Český prales.

Pokud by se někdy v dalekém budoucnu stalo, že by Sázíme Česko z důvodů, které si teď ani neumíme představit, zaniknul, tak pozemky přejdou do vlastnictví nejpodobnějšího organizace a nadále budou chráněny. Na věky věků.

Drobní soukromí vlastníci

Pokud vaše stromky zasadíme na pozemku, který má svého pečujícího majitele, tak tam máme hned trojí jistotu, že se stromy za pár let nepokácí.

Za prvé, pozemky a jejich vlastníky vybíráme podle toho, jaký přístup k lesu mají. První síto je hned to, že sázíme druhovou skladbu lesa, která je naprosto ideální pro přírodu v dané lokalitě. A co je ideální pro přírodu, není výhodné pro rychlé zpeněžení. Zbydou nám tedy jen ti vlastníci, kteří chtějí stejně jako my budoucí prales.

Za druhé, stát ukládá zákonem, že se lesní plocha nesmí vykácet dřív než za 80 let od jejího vysázení. Levné smrkové monokultury se toho těžko dožívají, ale protože my sázíme druhově rozmanité lesy, tak 80 let hravě přežijí. I 100 let. I 200 let. A tak dál…

Za třetí, abychom lesy ještě víc ochránili, tak jsme s právníky připravili smlouvu, kterou nám vlastníci musejí podepsat. Lépe už ochránit les na pozemcích soukromých vlastníku prostě nejde. :)

Zdroje

Přečtete si také